خواننده «زیر آسمان شهر» روی صحنه رفت؛

پایان هشت سال سکوت امیر تاجیک!

رسانه نوا – سرانجام پس از سال ها سکوت، امیر تاجیک خواننده توانای کشورمان با استقبال مخاطبان شهر نور در تاریخ ۶ فروردین ۹۶ روی صحنه رفت.

ادامه خبر

ورود به وب سایت