از سوی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

۵ نهاد فرهنگی مأمور بررسی جوشن کبیر خواندن بنیامین بهادری شدند!

رسانه نوا – شورای توسعه فرهنگ قرآنی ۵ نهاد را مأمور بررسی و تهیه گزارش از اقدام بنیامین بهادری در اجرای دعای جوشن کبیر کرد تا با توجه به آن دستورالعملی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه تهیه شود.

ادامه خبر