پس از استقبال گسترده در تهران

کنسرت «راک د پن» به شیراز رسید

رسانه نوا – اشکان خطیبی و گروهش برای اولین بار پروژه «راک د پن» را در شهر شیراز و در قالب جشنواره موسیقی نوای فجر شیراز روی صحنه خواهند برد.

ادامه خبر

ورود به وب سایت