گفتمان ضرب اصول

در نشست گفتمان ضرب اصول مطرح شد؛

مطالبات اهالی موسیقی از دولت دوازدهم / سیستم‌های قانون‌گذار ما خودشان هم خط قرمزها را نمی‌دانند

رسانه نوا – نشست «گفتمان ضرب اصول» با محوریت «بررسی مطالبات اهالی موسیقی از دولت دوازدهم» با حضور پیدا نکردن سه نفر از چهار نفر مدعو اصلی اعلام شده، برگزار شد.

ادامه خبر