کنسرت کاکوبند | ۱۲ تیر ۱۳۹۶

زمان باقی مانده تا شروع کنسرت

هنرمند: کاکو بند
مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
تاریخ: 1396/4/12
سانس: 19:00:00 الی 24:00:00
تهیه بلیط: http://www.iranconcert.com

بدون دیدگاه