فرشید اعرابی: دولت احمدی نژاد جامعه راک ایران را تضعیف کرد / اولین گفتگوی تصویری فرشید اعرابی

فرشید اعرابی در سومین برنامه کامنت حاضر شد و در نخستین گفتگوی تصویری خود از پروسه تولید آلبوم تازه خود با عنوان «مرگ خاموش» گفت. اعرابی آلبوم‌های خود را حاصل تفکرات و احوالات شخصیش دانست و گفت که برای کارهایش با کانسپت خاصی جلو نمی‌رود.

او همچنین درباره وضعیت فعلی موسیقی راک ایران اظهار نظر کرد و به بررسی تاثیرات دولت‌های مختلف بر موسیقی راک و متال پرداخت. فرشید اعرابی معتقد است بعد از دوران درخشان موسیقی راک و متال در دوران اصلاحات با روی کار آمدن دولت اخمدی‌نژاد فضا برای این سبک موسیقی بسته تر شد و حتی امروزه هم که گروه‌های متعددی در این فضا مشغول به فعالیت هستند؛ چشم انداز مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد.

یک دیدگاه

کارو

بله، آقای اعرابی کاملا درست می گویند در دورۀ احمدینژاد فضای موسیقی مخصوصا برای موسیقی راک و متال بسته تر شد، هنرمندان زیادی مجبور به خروج از ایران شده و جلوی انتشار آثار زیادی گرفته شد. ولی به نظر من نباید این را با دورۀ دیگری مقایسه کرد و این ذهنیت را ایجاد کرد که یک دوره ای وجود داشته که فضا برای موسیقی «خوب» بوده است! دورۀ موسوم به اصلاحات هم که از نظر من اصلاحی در آن صورت نگرفت و فقط نامش «اصلاحات» بود وضع چندان تعریفی نداشت و همۀ ما آن دوران را هم به یاد داریم که چه خبر بود. با احترامی که برای آقای اعرابی به عنوان یک پیشکسوت قائلم نمی توانم این مقایسه را از ایشان بپذیرم.