از افشاگری رهبر ارکستر بنیامین تا علت مرگ خواننده لینکین پارک!

۲ دیدگاه

على

نگاه متعصب و کینه توزانه در خصوص این گزارش خصوصا در لحن مجرى ناشى از سواد پایین و درگیرى عوامل تولید با مسائل حاشیه اى کم ارزش ، چیزى از ارزش اشخاصى که اسمشون در این گزارش اومد کم نمى کنه.

بیطرف

تعصب زبانی و تفکر فاشیستی اخرش مرگست.همایون با پور ناظری ها همایون شد آقای ناآگاه به همه چیز و متعصب.چقدر در انتهای پوچی باشی که مجبور به هر کلامی بشی.به فکر خودت باش ای نا آگه که زنده باشی فقط …