خلوت ترین سواحل کیش

شکایت شجریان از صداوسیما تعیین وقت شد

موسیقی جهان

تمجید التون جان از بیلی آیلیش

رسانه نوا – طوفان این روزهای بیلی آیلیش تمامی ندارد و اخیرا اسطوره موسیقی جهان، التون جان نیز به تمجید از او پرداخته است و از او بعنوان یکی از برترین استعدادهایی که تابحال دیده ، یاد کرده است.

ادامه خبر