در نخستین تجربه کارگردانی این هنرمند؛

کار تازه پسر رضا کیانیان در دنیای موسیقی

رسانه نوا – رضا کیانیان در نخستین تجربه کارگردانی خود در کنار هنرمندان حرفه‌ای با گروهی از هنرمندان جوان نیز همکاری می‌کند و ساخت موسیقی این اثر را نیز به پسرش واگذار کرده است.

ادامه خبر