دادگاه رضا صادقی

برای رسیدگی به پرونده شکایت اردلان سرفراز؛

رضا صادقی در دادگاه حاضر شد!

رسانه نوا – مدیر برنامه‌های رضا صادقی با اشاره به حضور این خواننده در تازه ترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت اردلان سرفراز، توضیحات جدیدی را ارائه داد.

ادامه خبر