کنسرت ها

مرکز همایش های برج میلاد

کنسرت فرج علیپور | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

گروه تال / خواننده وکمانچه: فرج علیپور

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

مرکز همایش های برج میلاد

مرکز همایش های برج میلاد

مرکز همایش های برج میلاد

مرکز همایش های برج میلاد

مرکز همایش های برج میلاد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد | ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

فروش بلیت از شنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۴:۰۰

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی