کنسرت گروه بمرانی | ۹ الی ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است

هنرمند: گروه بمرانی
مکان: برج آزادی - میدان آزادی، سالن مجموعه فرهنگی، هنری برج آزادی
تاریخ: 1396/01/09 الی 1396/01/10
سانس: 20:00:00 الی 20:00:00

بدون دیدگاه