کنسرت گروه داماهی | ۶ فروردین ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است

هنرمند: گروه داماهی
مکان: برج آزادی - میدان آزادی، سالن مجموعه فرهنگی، هنری برج آزادی
تاریخ: 1396/01/06
سانس: 20:00:00 الی 22:00:00

بدون دیدگاه