کنسرت ها

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

مرکز همایش های برج میلاد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

کنسرت پازل بند | ۲۱ آذر ۱۳۹۷

کنسرت پازل بند در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در تهران سالن میلاد نمایشگاه به همت موسسه فرهنگی هنری آوازی نو برگزار می شود.  فروش بلیت کنسرت پازل بند از طریق وبسایت ایران کنسرت امکان پذیر است.  برای خرید بلیت کنسرت پازل بند می توانید به وبسایت ایران کنسرت مراجعه کنید.

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

مرکز همایش های برج میلاد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سیمین غانم

کنسرت سیمین غانم | ۱ و ۲ آذر ۱۳۹۷

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان)

تالار وحدت

مرکز همایش های برج میلاد