کنسرت ها

مرکز همایش های برج میلاد

سیمین غانم

کنسرت سیمین غانم | ۱ و ۲ آذر ۱۳۹۷

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان)

تالار وحدت

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

مرکز همایش های برج میلاد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی