آدرس

تهران، کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب، خیابان شکرالله، پلاک ۱۰۲، طبقه ۵

تلفن دفتر

(+98)21-43067

مدیریت - داخلی 530

تحریریه - داخلی 531

سرویس عکس - داخلی 534

تلفن روابط عمومی

(+98)999-981-2242

پست الکترونیک

info[at]nava.ir