کنسرت ارکستر فیلارمونیک در تبریز برگزار می‌شود

به رهبری یاشار شادپور

کنسرت ارکستر فیلارمونیک در تبریز برگزار می‌شود

رسانه نوا – ارکستر فیلارمونیک به رهبری یاشار شادپور در تبریز روی صحنه می‌رود.

در این کنسرت یاشار شادپور رهبر ارکستر و الیاس نیکو ارکستر مایستر هستند و سمفونی شماره ۳ بتهوون به همراه قطعه‌ای از اپرای کوراوغلی اجرا می‌شود.

این کنسرت قرار بود ۴ و ۵ اردیبشهت برگزار شود که برای یک روز دیگر و تاریخ ۶ اردیبهشت نیز تمدید شد.

ارکستر فیلارمونیک به رهبری یاشار شادپور در سالن استاد صیامی روی صحنه خواهد رفت.

بدون دیدگاه