کتاب «هزاردستان؛انگاره موسیقی ایران» منتشر شد

از بررسی تحریرهای استادان آواز تا مکانیزم صدادهی هزاردستان؛

کتاب «هزاردستان؛انگاره موسیقی ایران» منتشر شد

رسانه نوا – «هزاردستان؛انگاره موسیقی ایران» بر اساس سمینار نورعلی برومند در دانشگاه ایلینویز آمریکا،با قلم محسن محسنی چاپ و منتشر شد.


این کتاب تزی علمی پژوهشی و کاربردی در آواز ایرانی است که براساس سمینار استاد نورعلی برومند در دانشگاه ایلینویز امریکا درباره ارتباط آواز هزاردستان و موسیقی ایرانی طی دو آنکدوت کلی سونوریته و آرتیکولاسیون و تأثیرات آن در خوانندگان و نوازندگان موسیقی ایرانی پژوهش و نگارش شده است.

بررسی و تحلیل انگاره‌های تحریری و برخی ویژگی‌های سبکی اساتید بزرگ آواز و ساز در موسیقی ایران از نظر صدادهی و جمله‌بندی و مقایسه آن با فاکتورهای موجود در طبیعت یعنی آواز بلبل از جمله ارکان اصلی این پژوهش است که نتیجتاً می‌تواند ضمن ایجاد شناخت در موسیقی ایرانی دریچه‌هایی در جهت تنوع تحریری آواز ایرانی بگشاید.

کتاب به همراه یک لوح فشرده حاوی ۹۶ ترک صوتی شامل تحریرهای آنالیزشده از هزاردستان؛ و پنجه‌های استادان ساز (تار، سه‌تار، کمانچه، نی، سنتور) منتشر شده است.

کتاب «هزاردستان؛ انگاره موسیقی ایران» حاصل پژوهشی است که زیر نظر استاد مجید کیانی و با همکاری پروفسور برونو نِتِل در ۲۰۰ صفحه و با تیراژ ۲۵۰۰ نسخه در انتشارات سوره‌ی مهر منتشر شده است.

«اهمیت هزاردستان در تاریخ، فرهنگ و اقلیم ایران»، «بررسی علمی مکانیزم صدادهی هزاردستان و انسان»، «گذری بر تحریر پرندگان در ردیف موسیقی ایرانی»، «تجزیه و تحلیل جمله بندی تحریرهای هزاردستان»، «تجزیه و تحلیل جمله بندی تحریر خوانندگان آواز»، «تجزیه و تحلیل جمله بندی پنجه در نوازندگان ساز» و «پژوهش میدانی پیرامون پرندگان آوازخوان در طبیعت» عناوین هفت فصل این کتاب هستند.

بدون دیدگاه