کمانچه مشترکا به نام ایران و آذربایجان ثبت می‌شود

پرونده «عود» برای ثبت جهانی به یونسکو رفت

کمانچه مشترکا به نام ایران و آذربایجان ثبت می‌شود

رسانه نوا – ساز کمانچه که قرار بود به نام ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی سازمان یونسکو ثبت شود، با اعتراض جمهوری آذربایجان، مشترکا به نام دو کشور ثبت خواهد شد.

پس از اعتراض جمهوری آذربایجان به ثبت کمانچه به نام ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی به سازمان یونسکو، قرار شده تا این ساز فولکوریک-کلاسیک آرشه‌ای ایران، مشترکا به نام «ایران» و «آذربایجان» ثبت شود.
پس از ثبت ساز «تار» به نام جمهوری آذربایجان در یونسکو و عدم اعتراض مسئولین فرهنگی و سکوت‌نهادهای صنفی، خانه موسیقی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه با همکاری سازمان میراث فرهنگی اقدام به تشکیل کارگروهی برای ثبت ساز کمانچه در سازمان یونسکو کرد.

فروردین ماه گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که پرونده ساز کمانچه به نام ایران در سایت یونسکو درج شده است تا برای میراث ناملموس سال ۲۰۱۷ مورد بررسی و ثبت قرار گیرد. اما بعد از این اقدام، جمهوری آذربایجان به ثبت کمانچه به نام ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی به سازمان یونسکو اعتراض کرد و ثبت این پرونده را با چالش مواجه کرد.

گفتنی است، در حال حاضر برای عود نیز اقداماتی انجام شده تا ثبت جهانی شود االبته سوریه، عراق و لبنان در خصوص ساز عود مدعی هستند اما با اقدام سریع‌تر مسئولان ایرانی به نظر می‌رسد این ساز به نام ایران ثبت جهانی شود.

بدون دیدگاه