ارکستر فیلارمونیک تبریز روی صحنه رفت

به رهبری یاشار شادپور؛

ارکستر فیلارمونیک تبریز روی صحنه رفت

رسانه نوا – ارکستر فیلارمونیک به رهبری یاشار شادپور در در سالن استاد صیامی تبریز روی صحنه رفت.

در این کنسرت یاشار شادپور رهبر ارکستر و الیاس نیکو ارکستر مایستر بودند و سمفونی شماره ۳ بتهوون به همراه قطعه‌ای از اپرای کوراوغلی اجرا شد.

این کنسرت قرار بود ۴ و ۵ اردیبشهت برگزار شود که برای یک روز دیگر و تاریخ ۶ اردیبهشت نیز تمدید شد.

یک دیدگاه

یک ایرانی

جمع کنید بابا کنسرت شد برای مردم کارو درامد مسخره ها