تهیه کننده اعلام کرد

موسیقی های منتشر نشده شاخصی از دیوید بوی در راه است

رسانه نوا – تهیه کننده دیوید بوی، تونی ویسکونتی می گوید موسیقی های منتشر نشده بزرگی در آینده نزدیک از دیوید منتشر می شود. پس از مرگ بووی در ماه ژانویه، ویسکونتی گفت که «منطقی» است تا موسیقی هایی که قبلا منتشر نشده حالا منتشر شود.

ادامه