آلبوم فروغ سامان صمیمی

یادداشت آهنگساز «فروغ» پیرامون این اثر؛

سامان صمیمی: برای ساخت «فروغ» از کسی کمک نگرفتم!

رسانه نوا – دو سه سال پیش دریکی از سفرها، کتاب مجموعه اشعاری در دستم بود که آقای قربانی آن را تورق کرد و شعری از فروغ فرخزاد نشانم داد و گفت شعر زیبایی است و من آن را خیلی دوست دارم که اگر بتوانی روی آن کار کنی خیلی خوب است.

ادامه

نگاهی به آلبوم «فروغ» به آهنگسازی سامان صمیمی و خوانندگی علیرضا قربانی؛

فروغِ بی‏‌فروغ!

رسانه نوا – برخی آوازها هستند که جان شما را نیز با خود به اوج می برند و از آن به زیر می کشند و در این فراز و فرودها روحتان را سیراب می کنند. برخی آواز هم هستند که آنقدر ظرافت دارند که در هر بار شنیدن ذره ای از آن ظرافتها از پشت

ادامه