معجزه صلح

ناصر چشم‌آذر «دامون نوردین» را برگزید

«معجزه صلح» تابستان امسال منتشر می‌شود

رسانه نوا – «ناصر چشم‌آذر» که سال گذشته از تولید اثری برای صلح خبر داده بود، طی هفته‌های آتی این پروژه را به خوانندگی «دامون نوردین» منتشر خواهد کرد.

ادامه