شصت‌وهشتمین نشست کانون مفاخر و مشاهیر ایران زمین

اجرای موسیقی آیینی، عرفانی هژیر مهرافروز

رسانه نوا – سیاوش عبدی: شصت وهشتمین نشست کانون مفاخر و مشاهیر ایران زمین با سخنرانی دکتر ایرج شهبازی و اجرای زنده موسیقی عرفانی توسط هژیر مهرافروز برگزار شد.

ادامه