خدمت مهم دولت روحانی به هنرمندان فراهم کردن فضای باز فعالیت بود

پیروز ارجمند: در دولت روحانی هیچ کنسرتی از سوی دولت لغو نشد

رسانه نوا – مسئله موسیقی در ایران سال هاست موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران سیاسی شده است و در مناظره روز گذشته هم کاندیداهای ریاست جمهوری به بحث درباره موسیقی و شرایط هنرمندان فعال در این عرصه پرداختند.

ادامه

هیئت مدیره خانه موسیقی، یک شو برگزار کرد

رسانه نوا – پیروز ارجمند معتقد است تاخیر سه ماهه در معرفی مدیر‌عامل جدید خانه موسیقی وقت‌کشی و حرکتی تاکتیکی بود که هبئت‌مدیره به خرج داد تا واکنش‌ها نسبت به انتخاب مجدد حمیدرضا نوربخش شدید نباشد.

ادامه

پس از حضور پيروز ارجمند در خانه موسيقي و رد اتهامات

خانه موسیقی شکایتش را پس می‌گیرد

رسانه نوا – پس از حضور پیروز ارجمند در محل خانه موسیقی و ارائه توضیحاتی در خصوص مطالب مطرح شده در رسانه ها و پس گرفتن اتهامات مالی و دیگر موارد منتسب به وی، خانه موسیقی شکایتش را پس خواهد گرفت.

ادامه

طی شکایت خانه موسیقی

۷۴ ضربه شلاق و دو سال زندان برای مدیرکل سابق دفتر موسیقی!

رسانه نوا – پس از حواشی و اختلافات بین خانه‌ی موسیقی و «پیروز ارجمند» مدیرکل سابق دفتر موسیقی، گفته می‌شود خانه‌ی موسیقی تقاضای اشد مجازات یعنی ۷۴ ضربه شلاق و دو سال زندان برای پیروز ارجمند کرده است.

ادامه