گروه Arab Strap مجددا گردهم آمدند

رسانه نوا – گروه اسکاتلندی Arab Strap اعلام کرد که دوباره دور هم جمع شده اند. این گروه که تنها متشکل از ایدن موفات و مالکوم میدلتون است، در سال ۱۹۹۵ در فالکریک تشکیل شد.

ادامه