گفتگو با شارلوت گینزبرگ به بهانه انتشار آلبوم جدیدش

رمز و راز عشق‌های از دست رفته

رسانه نوا – وقتی با شارلوت گینزبرگ تماس گرفتم، در تاکسی بود و به‌سمت خانه‌اش در وست ویلیج بروکلین می‌رفت. صدایش خیلی جدی نبود اما کمی تنش‌دار به‌نظر می‌رسید انگار یک‌مرتبه از رویایی به یک صبح سرد نوامبر پا گذاشته باشد.

ادامه