هیچ مصوبه جدیدی در رابطه با تغییر مسئولیت صدور مجوز کنسرت تاکنون ابلاغ نشده است

رسانه نوا – سردار سعید منتظرالمهدی در خصوص مصوبه جدید دولت در مورد عدم دخالت نیروی انتظامی در صدور مجوز کنسرت ها، گفت: هیچ مصوبه جدیدی در رابطه با تغییر مسئولیت صدور مجوز کنسرت های موسیقی تاکنون ابلاغ نشده است.

ادامه