چند روز پیش از انتشار رسمی

آلبوم جدید Deftones لو رفت

رسانه نوا – در حالی که تنها ۳ روز تا انتشار رسمی آلبوم جدید گروه Deftones باقی مانده بود، این آلبوم در اینترنت بصورت غیر قانونی منتشر شد.

ادامه