فرشاد توکلی: جشنواره جوان بدنبال ردیف‌های دوره قاجار است!

رسانه نوا – فرشاد توکلی گفت: «آواز» از آموزش تا اجرای آن عامه‌پسند است و هیچ شناخت علمی در آن نیست. منظور از علم هم دانش موسیقی اروپایی نیست. همان دانش موسیقی ایرانی معمول هم در خوانندگان و آموزش آواز تقریباً ناپدید است.

ادامه