مروری بر زندگی حرفه ای بروس همپتون

مرگ کلونل سورئالیست روی صحنه

رسانه نوا – بروس همپتون که به خاطر گیتار زدن پرانرژی و نامتعارفش به پدربزرگ اجراهای گردهمایی Jam Scene معروف شده بود بعد از پنج دهه فعالیت حرفه ای و هنری دوشنبه در سن هفتاد سالگی روی صحنه از دنیا چشم فروبست.

ادامه