پس از مدت ها انتظار “The Beatles at the Hollywood Bowl” بر روی سی دی منتشر می شود

رسانه نوا – در سال ۱۹۷۷، کپیتال رکورد “The Beatles at the Hollywood Bowl” را منتشر کرد، آلبومی شامل ۱۳ آهنگ مختلف از آهنگ های جمع آوری شده گروه بیتلز که طی سال های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ در اجراهای مختلف گروه گروه تولید شد.

ادامه