آیا رابرت پلنت به لد زپلین پیشنهاد ۱۴ میلیون دلاری داده است؟

رسانه نوا – ستون نویس روزنامه Showbiz411 راجر فریدمن مدعی شده که پلنت یک پیشنهاد ۱۴ میلیون دلاری به لد زپلین برای اجرا در جشنواره پیش روی Desert Trip داده که شامل پل مک کارتنی، رولینگ استونز، The Who، باب دیلن، نیل یانگ و راجر واترز می شود.

ادامه