Metronomy پیشنهاد جاش هوم برای تولید آلبوم را رد کرده است

رسانه نوا – گروه Metronomy اعلام کرد که پیشنهاد جاش هوم را برای تولید آلبوم رد کرده است. خواننده گروه Queens Of The Stone Age اخیرا آلبوم هایی را برای Iggy Pop و Arctic Monkeys تولید کرده است. اما خواننده گروه Metronomy اعتراف کرد که بیش از حد دمدمی مزاج است که بخواهد اجازه دهد

ادامه