اولین گفتگوی نیک کیو پس از مرگ فرزندش

تفکر راهی برای راحت‌طلبی ذهن است

رسانه نوا – همراه نیک کیو در اتوبان شمال سیدنی به سمت سالنی که اجرا داشت می‌راندم که رو به من کرد و پرسید: «حتما مجبوریم درباره‌ی آرتور هم حرف بزنیم، درسته؟»

ادامه