متن آهنگ جدید Pixies درباره نوازنده باس کیم دیل

رسانه نوا – متن کامل آهنگ جدید گروه Pixies در رابطه با کیم دیل، عضو سابق گروه مشخص شده است. فرانک بلک خواننده گروه اخیرا این ترانه را که “All I Think About Now” نام دارد، توصیف کرده و آن را با همراهی نوازنده باس جدید گروه پاز لنچاتین به عنوان نامه ای برای تشکر به دیل

ادامه