گروه Prophets of Rage از برگزاری توری بزرگ در آمریکا خبر داد

رسانه نوا – گروه Prophets of Rage که این اواخر با بدشانسی بزرگی روبه رو شدند، قصد دارند تور بزرگی را در سراسر آمریکا برگزار کند. آن‌ها قرار بود در جشنی که توسط دولت برگزار شد، کنسرتی را اجرا کنند که به دلیل نامساعدی آب و هوا، این برنامه لغو شد.

ادامه