به بهانه اجرای «کوارتت کاسته» در نیاوران

آنچه در اعماق پنهان است

رسانه نوا – کوارتت کاسته در سومین سال فعالیت رسمی‌اش با اجرایی مقتدرانه در فرهنگسرای نیاوران سعی در اثبات این ادعا داشت که گروه بر مبنای نظرگاه منحصر به فردی بنا شده و بدون از دست رفتن مولفه‌های بنیادین مدنظرش می‌تواند نوازند‌گانی را با رویکردها و توانایی‌های متفاوت جایگزین یکدیگر کند.

ادامه