گروه The Allman Brothers ممکن است دوباره شکل بگیرد

رسانه نوا – حتی یک کنسرت وداع افسانه ای هم نمی تواند گروه The Allman Brothers را از جاده ها دور نگه دارد. با توجه به گفته های نوازنده باس گروه، اوتیل بوردج، گرگ آلمن در تلاش است تا دوباره اعضای گروه را در سال آینده دور هم جمع کند.

ادامه