جمیز لابری خواننده این گروه برجسته خبر داد؛

دریم تیَتِر در تدارک چهاردهمین آلبوم

رسانه نوا – جیمز لابری خواننده‌ی گروه دریم تیَتِر اعلام کرد که گروه در مراحل اولیه نوشتن قطعاتی جدید برای چهاردهمین آلبوم‌ش است.

ادامه