تنها طی یک هفته 1.2 میلیون نسخه

آلبوم «دریک» پرفروش شد

رسانه نوا – هفته پیش دریک، بعد از انشتار جدیدترین آلبومش به نام “VIEWS”، به رکورد خوبی دست یافت و تنها در روز اول بیش از ۶۰۰ میلیون نسخه از آلبومش به فروش رسید.

ادامه