۲ دیدگاه

شمه

برو بابا حالا اینم واسه ما شاخ شده

جامعه ی راک!

behro

تو ایران گروه فوق العاده ای داشتین همراه با کاوه افاق ولی بعد از جدایی نه کاوه افاق اون هنرمند خاص قبل شد نه گروهشون در خارج از کشور