گزارش ویدیویی کنسرت جنجال دو دیوانه!

گزارش اختصاصی رسانه نوا از کنسرت بزرگ جنجال دو دیوانه!

به همراه گفتگوی اختصاصی با عالیم قاسم اف و پرواز همای

بدون دیدگاه