از باب دیلن تا نخستین جلسه خانه ترانه بعد از مرگ افشین یداللهی

در نخستین قسمت از برنامه پارتیتور به اتفاقات دو هفته گذشته در دنیای موسیقی پرداخته‌ایم. 

همچنین بخشی از قسمت اول این برنامه به «باب دیلن» اختصاص دارد. 

بدون دیدگاه