گَرمی موسیقی فجر دور از گِرَمی (پارتیتور قسمت اول از فصل دوم )

گَرمی جشنواره موسیقی فجرر به دور از جایزه گِرَمی! در برنامه موسیقایی پارتیتور – قسمت اول از فصل دوم (به همراه گفتگو و اجرای زنده با هومن اژدری) —- در این قسمت می بینید: بررسی و نقد سی و سومین جشنواره موسیقی فجر از روز اول تا اهدای جوایز به همراه تصاویر اختتامیه و صحبت های برندگان جایزه باربد و همچنین منتخبی از کنسرت های جشنواره موسیقی فجر ۳۳ و… پارتیتور هر ۲هفته یکبار، چهارشنبه ها از رسانه نوا

۲ دیدگاه

على

نگاه متعصب و کینه توزانه در خصوص این گزارش خصوصا در لحن مجرى ناشى از سواد پایین و درگیرى عوامل تولید با مسائل حاشیه اى کم ارزش ، چیزى از ارزش اشخاصى که اسمشون در این گزارش اومد کم نمى کنه.

بیطرف

تعصب زبانی و تفکر فاشیستی اخرش مرگست.همایون با پور ناظری ها همایون شد آقای ناآگاه به همه چیز و متعصب.چقدر در انتهای پوچی باشی که مجبور به هر کلامی بشی.به فکر خودت باش ای نا آگه که زنده باشی فقط …