آقای سماع

امیرحسین حسنی نیا دانش آموخته رشته موسیقی که سالها در زمینه تلفیق پرفرمنس و موسیقی در حال تحقیق و اجراهای صحنه ای می باشد. از آثار اجرا شده اش در داخل و خارج ایران می توان به اپرای اینک شمس، مسافرت با آب، پروژه آقای سماع با همراهی سماع قونیه و از مولوی تا مولانا اشاره کرد. دو دهه فعالیت او به عنوان اولین سماع گر ایرانی در گروه های مختلف در ایران و خارج از جمله فعالیتهای بارز او می باشد.