علیرضا روزگار

علیرضا روزگار فارغ التحصیل رشته مهندسی برق است.

پدر او موذن و قاری قرآن است.

او در سال ۱۳۸۷ و در پی انتشار قطعه «ناری ناری» به شهرت رسید.