امیراشکان غلامی

امیر اشکان غلامی در ماه خرداد سال ۱۳۶۱ در شهر مشهد به دنیا آمد.

او از سال ۱۳۷۷ به نوازندگی گیتار پرداخت و حرفه ی خوانندگی را چند سال بعد از آن آغاز کرد.