آرش نورایی

آرش نورایی خواننده و آهنگساز کرمانی، در خانواده ای چهارنفره به دنیا آمده و فرزند کوچک خانواده است.

موسیقی را از چهارسالگی با آموزش ساز پیانو شروع کرده و تا سن ۹ سالگی نزد خانم کیمیایی آموزش دیده است.

وی درفستیوال های مختلفی شرکت کرده و حائز چندین رتبه شده است.