بهزاد عمرانی

بهزاد عمرانی، خواننده و نوازنده گیتار ریتم گروه «بمرانی» است که در رشته گرافیک تحصیل کرده است.