گروه هامان

در آغاز هامان مانند دیگر گروهها با کاور کردن موزیک های گروه های مورد علاقه خود مانند: پینک فلوید، الوی و کمل کار خود را شروع کرد و بعد از مدتی اعضا وقت گروه تصمیم به ساخت قطعات خود را گرفتند که به دریافت اولین دوره (۱۳۸۴-۱۳۸۵) مجوز اشعار آلبوم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شد.
با توجه به تغیرات در اعضا گروه پروژه تهیه آلبوم متوقف شد.
تا امروز که گروه با سه تن از اعضاء نخست خود آشور مرادیان (درامز)، افشین آرام (کیبورد – ۱۳۸۲) و میلاد جوزی گیتار باس (۱۳۸۸) و دیگر اعضای گروه خشایار جوزی (گیتار الکتریک) و پدارم نیک نفس به عنوان خواننده به کار خود ادامه میدهد.